Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty mẹ của THSVC: Từ “Hãng Tung Ho” lúc khởi nghiệp tới Thép Tung Ho của ngày hôm nay.

Thành tín không chỉ là chữ tín của công ty trong mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, khách hàng và xã hội, mà còn có nghĩa là sự thành tín đối với các nhân viên công ty và với chính mình.

Từ “Hãng Tung Ho” lúc khởi nghiệp tới Tập Đoàn Doanh Nghiệp Thép Tung Ho của ngày hôm nay, công ty luôn lấy thành tín làm giá trị tinh thần cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của mình. Các giá trị và mục tiêu cốt lõi của công ty được thể hiện qua việc theo đuổi những đóng góp ưu việt cho xã hội.

Tại Việt Nam, THSVC cũng nêu cao triết lý về sự thành tín và kiên định với các mục tiêu theo đuổi và mối quan hệ tương tác tích cực, cũng như các cam kết chất lượng. Đây chính là động lực căn bản và cũng là khởi nguồn giá trị và phẩm giá của chúng tôi. Chúng tôi dám đổi mới tương lai. Chúng tôi đi tới tương lai với tinh thần ngẩng cao đầu trong các hoạt động kinh doanh đang diễn ra của mình.