Hotline: 0899.333.567 contact@vungtaujob.vn

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát Và Công Trình Ngầm PTSC (PTSC G&S)

  • Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát Và Công Trình Ngầm PTSC (PTSC G&S)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát địa chấn, địa vật lý, địa chất công trình và khảo sát công trình ngầm ROV ngoài khơi phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cho các Nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài       

5 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN