Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Động

  • Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Động

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi chuyên về Nhà cung cấp Giải pháp và cung cấp nhiều loại sản phẩm liên quan đến Bộ phận Hạ tầng và Hệ thống Hàng hải, Thượng nguồn / Hạ nguồn, Dầu khí / Lọc hóa dầu; Điện / Năng lượng / LNG; Biển / Xa bờ; Hóa chất / Hóa dầu / Nước / Xử lý chất thải; Bột giấy & Giấy / Khai thác mỏ… với mục đích tạo ra giá trị lớn nhất cho khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh của khách hàng.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN