Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Địa Chỉ:
628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Giới thiệu công ty

Mục lục

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DIVINA 

LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG 

HÌNH THỨC KINH DOANH BUFFET 

MÔI TRƯƠNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN HÒA ĐỒNG