Công Ty Dịch Vụ Sửa Chữa CácNhà Máy Điện EVNGENCO 3

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Dịch Vụ Sửa Chữa CácNhà Máy Điện EVNGENCO 3

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3.