Công Ty CPCN Gốm Sứ Taicera

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được thành lập năm 1994 do 3cổ đông chính người Đài Loan (1. Ông Chen Sin Siang: Công ty gạch men Thuận Lợi; 2. Ông Steve R.Sheu: Công ty gốm sứ Chánh Phong; 3. Ông Raymond Chen: Xí Nghiệp Công Nghiệp Oanh Gia) thành lập theo Giấy phépsố 764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, nay là Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 11/1/1994. Tổng vốn đầu tư ban đầu là USD19.500.000, trong đó vốn pháp định là USD 8.500.000. Thời gian hoạt động đăng ký là 30 nămsau đó xin điều chỉnh tăng lên 50 năm. Chức năng hoạt động là sản xuất gạch thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ.

 

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN