Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà ( www.tgn.vn ) là một trong những nhà sản xuất - cung cấp bê tông xi măng trộn sẵn lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Định hướng của công ty là "Phát triển bền vững" nên việc đào tạo nâng cao nguồn lực là một trong những vấn đề cốt lõi mà chúng tôi đang ưu tiên hàng đầu.