Công Ty Cổ Phần Liên Kết Toàn Cầu PWT

  • Công Ty Cổ Phần Liên Kết Toàn Cầu PWT

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Liên Kết Toàn Cầu PWT kinh doanh chuyên nghiệp dịch vụ Logistics – là ngành kinh doanh cốt lõi và các ngành kinh doanh khác liên quan đến Logistics,bao gồm các dịch vụ :

Chuỗi logistics cảng biển.

Dịch vụ liên quan cảng biển.

Hải quan.

Thuê kho.

Thương mại.

Cung cấp phương tiện vận chuyển.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN