Hotline: 0899.333.567 contact@vungtaujob.vn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần  11 ngày 07/05/2019.

Ngành nghề kinh doanh:

- Tổng thầu xây lắp

- Phát triển Bất động sản

- Ép cọc & Xử lý nền móng

- Tổng thầu MEP

- Tổng thầu trang trí nội thất

- Thi công hạ tầng và nhà công nhiệp

5 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN